Ceramic spawning cave – керамична къщичка за риби за периоди на размножаване

Къщичка, направена от неутрална печена глина, която не отделя вредни вещества във водата.

Осигурява идеално място за уединение на рибките в периоди на размножаване, за хвърляне на хайвера.

Предимно за цихлиди и други сладководни рибки.

Общодостъпно място за криене на рибките по всяко време.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “JBL CERAMIC SPAWNING CAVE – КЕРАМИЧНА КЪЩИЧКА ЗА РИБИ ЗА ПЕРИОДИ НА РАЗМНОЖАВАН”