Активни субстанции: 

 • Дикалциев фосфат – 20000 мг
 • Витамин Д3 – 2500 IU
 • Витамин А – 16664 IU
 • Витамин Е – 50 мг
 • Бирена мая – 5000 мг

Видове животни, за които е предназначен ВМП: Само за домашни гълъби, чието месо и яйца не са предназначени за консумация от хора.

Терапевтични показания: Продуктът е подходящ за употреба при следните случаи:

 • За здрави черупки и яйца
 • Укрепване на гълъби, подложени на тежки физически натоварвания (пощенски и високолетящи)
 • Повишаване на летателната способност
 • Стимулиране на половата активност и плодовитост
 • Стимулиране на растежа
 • При спазми и парализа на мускулатурата
 • За стимулиране на сърдечната дейност
 • При смущения при оперението
 • При намален апетит

Дозировка и приемане: Прилага се перорално, чрез храната 8 грама на 1 килограм храна за 5-7 дни.

Карентни срокове: Не се изисква.

Нежелани странични реакции: Не са наблюдавани странични реакции при гълъби, третирани в терапевтични дози.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Ако се забележи някакво сериозно въздействие или други ефекти в следствие от употребата на този ВМП, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта: Употребата на продукта трябва да бъде съобразена с изискванията на официалните и местни правила за използване на противомикробни средства.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ВМП на животните: Хора с установена свръхчувствителност към активната субстанция трябва да избягват контакт с ВМП. След употреба измийте ръцете. По време на употреба да не се яде, пие и пуши.

Специални условия за съхранение на продукта: Да се съхранява в оригинална опаковка на сухо, защитено от пряка слънчева светлина място, при температура под 25°C. Пазете на място недостъпно за деца!

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива: ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво се прави с ненужните ВМП. Всеки ВМП или остатъци от него да се унищожава в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Пипио Калций Микс прах за млади и подрастващи гълъби – 100 гр.”