Активни субстанции: 
Ivermectin – 132 мг
Praziquantel – 6.5 гр

Видове животни, за които е предназначен ВМП: Само за домашни гълъби, чието месо и яйца и не са предназначени за консумация от хора.

Терапевтични показания: 

За лечение и профилактика на вътрешни и външни паразити при гълъби.

Подходяща комбинация от ефикасни активни субстанции:
Ивермектин: Ефикасен е срещу резистентни нематоди (Capilaria spp.), белодробни червеи, носни акари, краста и най-често срещаните въшки.

Използва се за контрол на кръвосмучещи въшки като червения акар и др.

Празиквантел:

Действа изключително ефикасно срещу тениози.

Карентни срокове: 

Не се изисква.

Нежелани странични реакции: 

Не са наблюдавани странични реакции при гълъби, третирани в терапевтични дози.

Доза и начин на приложение:

Прилага се перорално.
Първи, втори и трети ден: в хладка питейна вода – 5 грама на 2 литра вода или чрез храната – 5 грама в храна за 40  гълъба.
17-ти, 18-ти и 19-ти ден: в хладка питейна вода – 5 грама на 2 литра вода или чрез храната – 5 грама в храна за 40  гълъба.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Може да се появят странични реакции, фотосенсибилизация, чревна дисбактериоза.

Ако се забележи някакво сериозно въздействие или други ефекти в следствие от употребата на този ВМП, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта: 

Употребата на продукта трябва да бъде съобразена с изискванията на официалните и местни правила за използване на противомикробни средства.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ВМП на животните: 

Хора с установена свръхчувствителност към активната субстанция трябва да избягват контакт с ВМП.

След употреба измийте ръцете.

По време на употреба да не се яде, пие и пуши.

Специални условия за съхранение на продукта: 

Да се съхранява в оригинална опаковка на сухо, защитено от пряка слънчева светлина място, при температура под 25°C. 

Пазете на място недостъпно за деца!

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива: ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво се прави с ненужните ВМП.

Всеки ВМП или остатъци от него да се унищожава в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Тегло 0.300 кг

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Пипио Anti Parasite прах- 100 гр.”