Активни субстанции: 

  • Pyrantel – 750 мг
  • Praziquantel – 6.5 мг

Видове животни, за които е предназначен ВМП:

Само за домашни гълъби, чието месо и яйца и не са предназначени за консумация от хора.

Терапевтични показания: 

За лечение и профилактика на вътрешни паразити при гълъби.

Подходяща комбинация от ефикасни активни субстанции:

Пирантел: антихелмитно средство, използвано при инвазии с острици и кръгли глисти.

Ефективен срещу зрелите и незрели форми на чувствителните към него хелминти.

Празиквантел: Действа изключително ефикасно срещу тениози.

Доза и начин на приложение: Прилага се перорално чрез питейна вода, 5 грама на 2 литра вода за 2 дни на всеки 35-40 дни.

Карантинен срок: 

Не се изисква.

Нежелани странични реакции:

 Не са наблюдавани странични реакции при гълъби, третирани в терапевтични дози.

Дозировка и приемане: 

Прилага се перорално, директно и индивидуално за всяко животно в доза 1 капсула на глава сутрин и вечер в продължение на 5-7 дни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Може да се появят странични реакции, фотосенсибилизация, чревна дисбактериоза.

Ако се забележи някакво сериозно въздействие или други ефекти в следствие от употребата на този ВМП, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта: 

Употребата на продукта трябва да бъде съобразена с изискванията на официалните и местни правила за използване на противомикробни средства.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ВМП на животните:

 Хора с установена свръхчувствителност към активната субстанция трябва да избягват контакт с ВМП.

След употреба измийте ръцете.

По време на употреба да не се яде, пие и пуши.

Специални условия за съхранение на продукта: 

Да се съхранява в оригинална опаковка на сухо, защитено от пряка слънчева светлина място, при температура под 25°C. 

Пазете на място недостъпно за деца!

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива: 

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво се прави с ненужните ВМП.

Всеки ВМП или остатъци от него да се унищожава в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Тегло 0.300 кг

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Пипо Anti Worms прах – 100 гр.”