Активни субстанции:
Furaltadone – 3 гр

Ronidazole – 3 гр
Doxycyline – 2 гр
Trimethoprim – 2 гр

Видове животни, за които е предназначен ВМП: Само за домашни гълъби, чието месо и яйца и не са предназначени за консумация от хора.

Терапевтични показания: Подходяща комбинация от ефикасни активни субстанции за лечение на ешерихия коли, микоплазмоза, салмонела, кокцидиза, диария, аденовирус тип 1. За лечение и профилактика на трихомоноза и хексамитиаза.

Доза и начин на приложение:

Прилага се перорално чрез разтваряне в хладка питейна вода – 5 грама на 2 литра вода или чрез храната – 5 грама в храна за 40 гълъба, в продължение на 5-7 дни за лечение, и 3 грама в храна за 40 гълъба, в продължение на 5-7 дни за профилактика.

Карентни срокове:

Не се изисква.

Нежелани странични реакции:

Не са наблюдавани странични реакции при гълъби, третирани в терапевтични дози.

Доза и начин на приложение:

Прилага се перорално чрез разтваряне в хладка питейна вода – 5 грама на 2 литра вода или чрез храната – 5 грама на 1 кг храна, за 8-10 дни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Може да се появят странични реакции, фотосенсибилизация, чревна дисбактериоза.

Ако се забележи някакво сериозно въздействие или други ефекти в следствие от употребата на този ВМП, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта:

Употребата на продукта трябва да бъде съобразена с изискванията на официалните и местни правила за използване на противомикробни средства.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ВМП на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към активната субстанция трябва да избягват контакт с ВМП.

След употреба измийте ръцете. По време на употреба да не се яде, пие и пуши.

Специални условия за съхранение на продукта: Да се съхранява в оригинална опаковка на сухо, защитено от пряка слънчева светлина място, при температура под 25°C. Пазете на място недостъпно за деца!

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива: ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво се прави с ненужните ВМП. Всеки ВМП или остатъци от него да се унищожава в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Тегло 0.300 кг

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Пипио 4 в 1 прах – 100 гр.”