Активни субстанции: 

Ronidazole – 3 гр
Doxylyline  4 гр
Tylosin – 4 гр

Видове животни, за които е предназначен ВМП: Само за домашни гълъби, чието месо и яйца и не са предназначени за консумация от хора.

Терапевтични показания: Подходяща комбинация от ефикасни активни субстанции за лечение на колибацилоза, микоплазмоза, орнитоза и други видове пневмонии, общи бактериални инфекции, диарии.

За лечение и профилактика на Трихомоноза Trichimonas gallinae (Canker), Хексамитиаза, Hexamita columbae.

Карентни срокове: 

Не се изисква.

Нежелани странични реакции: Не са наблюдавани странични реакции при гълъби, третирани в терапевтични дози.

Доза и начин на приложение:

Прилага се перорално чрез разтваряне в хладка питейна вода – 5 грама на 2 литра вода или чрез храната – 5 грама в храна за 40  гълъба, в продължение на 5-7 дни за лечение, и 3 грама в храна за 40  гълъба, в продължение на 5-7 дни за профилактика.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Може да се появят странични реакции, фотосенсибилизация, чревна дисбактериоза.

Ако се забележи някакво сериозно въздействие или други ефекти в следствие от употребата на този ВМП, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта: 

Употребата на продукта трябва да бъде съобразена с изискванията на официалните и местни правила за използване на противомикробни средства.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ВМП на животните: 

Хора с установена свръхчувствителност към активната субстанция трябва да избягват контакт с ВМП. След употреба измийте ръцете.

По време на употреба да не се яде, пие и пуши.

Специални условия за съхранение на продукта: Да се съхранява в оригинална опаковка на сухо, защитено от пряка слънчева светлина място, при температура под 25°C. Пазете на място недостъпно за деца!

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива: ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво се прави с ненужните ВМП. Всеки ВМП или остатъци от него да се унищожава в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Тегло 0.300 кг

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Пипио Орни Трихо прах – 100 гр.”