Активни субстанции:
Ronidazole – 1.5 гр
Amoxycillin – 6.5 гр
Trimetroprim – 2 гр

Видове животни, за които е предназначен ВМП:

Само за домашни гълъби, чието месо и яйца и не са предназначени за консумация от хора.

Терапевтични показания:

 За лечение на инфекции на респираторния и гастроинтестиналния тракт, стомашно-чревния тракт и уро-гениталния тракт.

Салмонели, стафилококи, стрептококи, Е. коли, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragalinarum, Pasteurella multocida.

За лечение на ушни и раневи инфекции, колибактериози, пастьорелози, псикатози и други бактериални инфекции.

Трихомоноза (Trichomonas gallinae), Хексамитиаза (Hexmita columbae), Аденовирус тип I.

Продуктът е показан при всички заболявания на стомашно-чревния тракт, протичащи със следните симптоми:

Диария, повръщане, загуба на апетит, загуба на тегло, повишена жажда, обезводняване, умиране на малките гълъби в гнездото, умиране на младите гълъби след напускане на гнездото.
Ставна форма на салмонела – осакатяване, схващане, буци по ставите (салмонелозен артрит).
Ставна форма на стрептококова инфекция.

Карентни срокове: Не се изисква.

Нежелани странични реакции: 

Не са наблюдавани странични реакции при гълъби, третирани в терапевтични дози.

Доза и начин на приложение:

Прилага се перорално чрез разтваряне в хладка питейна вода – 5 грама на 2 литра вода или чрез храната – 5 грама на 1 кг храна, за 8-10 дни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Може да се появят странични реакции, фотосенсибилизация, чревна дисбактериоза.

Ако се забележи някакво сериозно въздействие или други ефекти в следствие от употребата на този ВМП, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта: 

Употребата на продукта трябва да бъде съобразена с изискванията на официалните и местни правила за използване на противомикробни средства.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ВМП на животните: 

Хора с установена свръхчувствителност към активната субстанция трябва да избягват контакт с ВМП.

След употреба измийте ръцете. По време на употреба да не се яде, пие и пуши.

Специални условия за съхранение на продукта: 

Да се съхранява в оригинална опаковка на сухо, защитено от пряка слънчева светлина място, при температура под 25°C. 

Пазете на място недостъпно за деца!

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива: 

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво се прави с ненужните ВМП.

Всеки ВМП или остатъци от него да се унищожава в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Тегло 0.300 кг

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Пипио Интестинал прах – 100 гр.”